Karatofene Athena Damit, um dass Zusammenhang kreisförmige wo die Uhrzeit und die Epochen Zeiten erhalten, um einen Quer die Schatten um indefinables Anschein noch aus KARATOFENE Athena-Konzept KA AielloMariaLuisAntoniettaOlimpiaCatalano KA ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά words Zoroastrianism …Nature and significance //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/,KARRE

MariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

MariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

Για να σχετίζεται εν λόγω εγκύκλιο, όπου οι εποχές χρόνο και την οι χρόνοι να φτάσουμε σε ένα σταυρό οι σκιές γύρω από indefinables προφανώς ακόμα από τη σύλληψη KARATOFENE Αθηνάς πλεονεκτήματος αναδύονται αναφορές και assonances υπολογίζεται να ανανεώσετε τον εαυτό σας, και αμείλικτη συνέχεια στο πολύτιμο επέκταση ως ανακαλύφθηκε φαίνεται πλησιάζει πλημμύρες καθημερινής λέξεων, στη μοντέρνα και σύγχρονη μορφή ως αρχαϊκή εφαρμογή, ωστόσο προνόμιο να δείξει το ίδιο Αξιώματος αδιάσπαστο, από τις στράφηκε εξαφανίστηκε γραμμές στο Από τους Karre REMA για το σκοπό αυτό ανεβαίνουν ακόμη και ως την έκφραση της άγριας Αφρικής μεταξύ ζεστή εργαλείων υπάρχει από τα αρχαία περσική εκτιμήσεις Εκκλησιαστικά, και θρησκευτικότητα οι κοσμικές αντιλήψεις, όπου η λέξη Κάρτ ακτινοβολεί για να εξηγήσουν παρατηρήσεις που με τις αστρολογίες την ουσία του δόγματος του Ζωροαστρισμού, δεν έχει σημασία αντιμετωπιστούν και έχουν ήδη αναστέλλεται από τις ελληνικές και τον ελληνικό λαό, έτσι και σήμερα καρατίωνofene Αθηνά λέει ο πληθυσμός της Ελληνικής s γνώριζε πολύ καλά, τις ασιατικές και αραβικές πολιτισμούς και κουλτούρες KA Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia Catalano KA Aiello ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά

χειραμάξιων

Από τους Karre Βουνά του αλύσου, γαλλική Μοντ καλάθι, βουνό στη δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Το εύρος ανέρχεται σε 4.625 πόδια (1.410 μέτρα) στο όρος Ngaoui, το υψηλότερο σημείο της χώρας. Οι λόφοι γρανίτη του διαχωρισμού καταγμάτων νοτιοδυτικά-βορειοανατολικά, επιμηκύνουν και να διευρύνει προς τα δυτικά κατά μήκος των συνόρων στο Καμερούν. Τα νότια και ανατολικά σπιρούνια σας σημαδεύτηκε από μεγάλο στρογγυλό ογκόλιθους. Το βουνό προσφέρει προστασία στις αρχές του 20ού αιώνα για τους Αφρικανούς που αντιστάθηκαν στην επιβολή της γαλλικής αποικιακή κυριαρχία.

Κάρτ, όλυρα επίσης να Kartir ή μονάδας

Κάρτ, όλυρα επίσης να Kartir ή μονάδας λαναρίσματος (άνθισε την αγγελία 3ο αιώνα και περιστρεφόμενη, Ιράν), με επιρροή αρχιερέας του Ζωροαστρισμού, στόχος της οποίας ήταν να καθαρίσουμε 241 έως 272 όλες τις άλλες θρησκείες του Ιράν, ειδικά η εκλεκτική Manichaeism 241 έως 272 του 3ου αιώνα Περσικό Προφήτη Μάνη ιδρύθηκε. Τι λίγο από το Κάρτερ γνωστό προέρχονται από επιγραφές σε γκρεμό πρόσωπα, ως επί το πλείστον, χρονολογούνται κυρίως από την εποχή 241 έως 272 Σαπώρ Α ‘(241 έως 272).

Ζοροαστριανισμός ….Φύση και σημασία

Και οι αρχαίοι αρχαίοι Έλληνες είδαν τη στο Ζοροαστριανισμός το αρχέτυπο του δυϊστική φιλοσοφία και την ανθρώπινη μοίρα. Ζωροάστρης Πυθαγόρας θα δώσει εντολή στην Βαβυλώνα και έχει εμπνεύσει τους Χαλδαίους διδασκαλίες της αστρολογίας και μαγείας. Είναι πιθανό ότι Ζοροαστριανισμός επηρέασαν την εξέλιξη του Ιουδαϊσμού και τη γέννηση του Χριστιανισμού. Οι Χριστιανοί, σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση προσδιορίζει Ζωροάστρη με Ιεζεκιήλ, Nimrod, Seth, Βαλαάμ, και Βαρούχ, και μάλιστα, μέσω αυτού, με τον ίδιο τον Χριστό. Από την άλλη πλευρά, ο Ζαρατούστρα, όπως η υποτιθέμενη ιδρυτής της αστρολογίας και μαγείας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αψίδα-αιρετικός να είναι. Τα τελευταία χρόνια η μελέτη του Ζωροαστρισμού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της θρησκευτικής και κοινωνικές δομές των ινδοευρωπαϊκών λαών τους.

MariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

MariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

Damit, um dass Zusammenhang kreisförmige wo die Uhrzeit und die Epochen Zeiten erhalten, um einen Quer die Schatten um indefinables Anschein noch aus KARATOFENE Athena-Konzept in Vorteil hervorgehen die Referenzen und Assonanzen berechnet, um sich zu erfrischen, als unerbittliche Kontinuität in wertvolle Ausdehnung als angezeigt entdeckt nähern Fluten der täglichen Worten, sich als archaischer Umsetzung trotzdem modern und zeit Vorrecht zu bilden, um zu zeigen selbst Axiom unauflösliche, aus den einge verschwand Linien um die Karre von REMA zum Zweck selbst als Ausdruck des wilden Afrikas zwischen warmen Gang dort seit den alten Persisch Spiritualen Betrachtungen klettern, und Religiosität Betrachtungen mit den Astrologien die kosmischen Konzeptionen, wo das Wort Kart strahlt das Wesen der Lehre von der Zoroastrianismus zu erklären, egal behandelt und schon von den hellenischen und Griechisch Völker ausgesetzt, so dass heute karatofene Athena sagt der Hellenischen s Bevölkerung wusste sehr gut, den asiatischen und arabischen Zivilisationen und Kulturen KA Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia Catalano KA Aiello ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά

Karre

Karre Gebirge Kette, Französisch Monts entfernt Karre, Berg am westlichen Zentralafrikanischen Republik. Die Reichweite steigt auf 4.625 Fuß (1.410 m) auf dem Berg Ngaoui, dem höchsten Punkt des Landes. Die Granithügeln, von Südwest-Nordost Frakturen aufgeteilt, verlängern und vergrößern westwärts über die Grenze nach Kamerun. Ihr nach Süden und Osten Sporen werden durch große runde Felsbrocken markiert. Die Berge gebotene Schutz in der Anfang des 20. Jahrhunderts für die Afrikaner, die die Verhängung Französisch der Kolonialherrschaft widerstanden.

Kart, auch Dinkel Kartirs bzw.

Kart, auch Dinkel Kartirs bzw. Karder (blühte und schwenken ad 3. Jahrhundert, Iran), einfluss HohePriester des Zoroastrismus, deren Ziel es war, um von allen anderen Religionen zu spülen Iran, vor allem die eklektische Manichäismus von der 3. Jahrhundert Persisch Prophet Mani gegründete. Was wenig von Karter bekannt stammt aus Inschriften auf Felswänden, überwiegend und hauptsächlich herrührend von die Herrschaft von Shapur i von (von 241 bis 272).

Wesen und der Bedeutung

Die alten Griechen haben sah in der Zoroastrismus den Archetypus der dualistischen Weltanschauung und des Menschen Schicksals. Zoroaster sollte Pythagoras in Babylon angewiesen haben und die chaldäischen Lehren der Astrologie und Magie inspiriert haben. Ist es wahrscheinlich, dass Zoroastrianismus beeinflusste die Entwicklung des Judentums und die Geburt des Christentums. Die Christen, nach einem jüdischen Überlieferung identifiziert Zoroaster mit Ezekiel, Nimrod, Seth, Bileam und Baruch, und selbst, durch diese, mit Christus selbst. Auf der anderen Seite, Zarathustra, wie die mutmaßlichen Gründer der der Astrologie und Zauberkunst könnte als die Erzketzer werden. In neuerer Zeit das Studium der Zoroastrismus hat eine entscheidende Rolle bei der Rekonstruktion der Religion und Sozialstruktur der indoeuropäischen Völker gespielt.

 

So to approach the nexus circular where the time and the epochs periods have to be discovered a cross the shadows around indefinables semblances still to emerge from KARATOFENE Athena concept in merit the references and assonances computed to refresh themselves than to appear inexorable continuity in precious expansion than flooding the daily words to form themselves as archaic transposition still modern and contemporaneous prerogative to demonstrate itself axiom indissoluble , from the turned vanished lines around the KARRE Rema to purpose itself as expression of the savage Africa between warm passage there to ascend since the Ancient Persian spirituals meditations and religiousness contemplations to explain with the Astrologies which cosmic conceptions where the word  Kartēr emanates the essence of the doctrine about the Zoroastrianism , matter treated and exposed already from the Hellenic and Greek Peoples , so today karatofene Athena says the Hellenic s populations knew very well the Asiatic and Arabs civilizations  KA Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia Catalano KA Aiello ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά
//karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/

//karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/

Karre
Karre Mountains, French Monts Karre,  mountain at  western Central African Republic. The range rises to 4,625 feet (1,410 m) at Mount Ngaoui, the highest point in the country. The granite hills, split by southwest-northeast fractures, extend westward across the border into Cameroon. Their southward and eastward spurs are marked by great round boulders. The mountains provided protection in the early 20th century for Africans who resisted the imposition of French colonial rule.

Kartēr, also spelled Kartir, or Karder

Kartēr, also spelled Kartir, or Karder (flourished 3rd century ad, Iran),influential high priest of Zoroastrianism, whose aim was to purge Iran of all other religions, especially the eclectic Manichaeism founded by the 3rd-century Persian prophet Mani. What little is known of Kartēr comes from inscriptions on cliff faces, mostly dating from the reign of Shāpūr I (241–272).

Zoroastrianism …Nature and significance

The ancient Greeks saw in Zoroastrianism the archetype of the ritualistic view of the world and of man’s destiny. Zoroaster was supposed to have instructed Pythagoras in Babylon and to have inspired the Chaldean doctrines of astrology and magic. It is likely that Zoroastrianism influenced the development of Judaism and the birth of Christianity. The Christians, following a Jewish tradition, identified Zoroaster with Ezekiel, Nimrod, Seth, Balaam, and Baruch, and even, through the latter, with Christ himself. On the other hand, Zoroaster, as the presumed founder of astrology and magic, could be considered the arch-heretic. In more recent times the study of Zoroastrianism has played a decisive part in reconstructing the religion and social structure of the Indo-European peoples.

 

 

 

 

 

 

Karatofene Athena KA AielloMariaLuisAntoniettaOlimpiaCatalano KA ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά words Zoroastrianism …Nature and significance //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/,KARRE.

via Karatofene Athena KA AielloMariaLuisAntoniettaOlimpiaCatalano KA ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά words Zoroastrianism …Nature and significance //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/,KARRE.

 

 

Karatofene Athena Damit, um dass Zusammenhang kreisförmige wo die Uhrzeit und die Epochen Zeiten erhalten, um einen Quer die Schatten um indefinables Anschein noch aus KARATOFENE Athena-Konzept KA AielloMariaLuisAntoniettaOlimpiaCatalano KA ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά words Zoroastrianism …Nature and significance //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/,KARRE.

via Karatofene Athena Damit, um dass Zusammenhang kreisförmige wo die Uhrzeit und die Epochen Zeiten erhalten, um einen Quer die Schatten um indefinables Anschein noch aus KARATOFENE Athena-Konzept KA AielloMariaLuisAntoniettaOlimpiaCatalano KA ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά words Zoroastrianism …Nature and significance //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/,KARRE.

 

 

Karatofene Athena Damit, um dass Zusammenhang kreisförmige wo die Uhrzeit und die Epochen Zeiten erhalten, um einen Quer die Schatten um indefinables Anschein noch aus KARATOFENE Athena-Konzept KA AielloMariaLuisAntoniettaOlimpiaCatalano KA ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά words Zoroastrianism …Nature and significance //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/,KARRE.

via Karatofene Athena Damit, um dass Zusammenhang kreisförmige wo die Uhrzeit und die Epochen Zeiten erhalten, um einen Quer die Schatten um indefinables Anschein noch aus KARATOFENE Athena-Konzept KA AielloMariaLuisAntoniettaOlimpiaCatalano KA ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά words Zoroastrianism …Nature and significance //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/,KARRE.

Advertisements

One response

 1. MariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello
  MariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

  Για να σχετίζεται εν λόγω εγκύκλιο, όπου οι εποχές χρόνο και την οι χρόνοι να φτάσουμε σε ένα σταυρό οι σκιές γύρω από indefinables προφανώς ακόμα από τη σύλληψη KARATOFENE Αθηνάς πλεονεκτήματος αναδύονται αναφορές και assonances υπολογίζεται να ανανεώσετε τον εαυτό σας, και αμείλικτη συνέχεια στο πολύτιμο επέκταση ως ανακαλύφθηκε φαίνεται πλησιάζει πλημμύρες καθημερινής λέξεων, στη μοντέρνα και σύγχρονη μορφή ως αρχαϊκή εφαρμογή, ωστόσο προνόμιο να δείξει το ίδιο Αξιώματος αδιάσπαστο, από τις στράφηκε εξαφανίστηκε γραμμές στο Από τους Karre REMA για το σκοπό αυτό ανεβαίνουν ακόμη και ως την έκφραση της άγριας Αφρικής μεταξύ ζεστή εργαλείων υπάρχει από τα αρχαία περσική εκτιμήσεις Εκκλησιαστικά, και θρησκευτικότητα οι κοσμικές αντιλήψεις, όπου η λέξη Κάρτ ακτινοβολεί για να εξηγήσουν παρατηρήσεις που με τις αστρολογίες την ουσία του δόγματος του Ζωροαστρισμού, δεν έχει σημασία αντιμετωπιστούν και έχουν ήδη αναστέλλεται από τις ελληνικές και τον ελληνικό λαό, έτσι και σήμερα καρατίωνofene Αθηνά λέει ο πληθυσμός της Ελληνικής s γνώριζε πολύ καλά, τις ασιατικές και αραβικές πολιτισμούς και κουλτούρες KA Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia Catalano KA Aiello ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά

  χειραμάξιων

  Από τους Karre Βουνά του αλύσου, γαλλική Μοντ καλάθι, βουνό στη δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Το εύρος ανέρχεται σε 4.625 πόδια (1.410 μέτρα) στο όρος Ngaoui, το υψηλότερο σημείο της χώρας. Οι λόφοι γρανίτη του διαχωρισμού καταγμάτων νοτιοδυτικά-βορειοανατολικά, επιμηκύνουν και να διευρύνει προς τα δυτικά κατά μήκος των συνόρων στο Καμερούν. Τα νότια και ανατολικά σπιρούνια σας σημαδεύτηκε από μεγάλο στρογγυλό ογκόλιθους. Το βουνό προσφέρει προστασία στις αρχές του 20ού αιώνα για τους Αφρικανούς που αντιστάθηκαν στην επιβολή της γαλλικής αποικιακή κυριαρχία.

  Κάρτ, όλυρα επίσης να Kartir ή μονάδας

  Κάρτ, όλυρα επίσης να Kartir ή μονάδας λαναρίσματος (άνθισε την αγγελία 3ο αιώνα και περιστρεφόμενη, Ιράν), με επιρροή αρχιερέας του Ζωροαστρισμού, στόχος της οποίας ήταν να καθαρίσουμε 241 έως 272 όλες τις άλλες θρησκείες του Ιράν, ειδικά η εκλεκτική Manichaeism 241 έως 272 του 3ου αιώνα Περσικό Προφήτη Μάνη ιδρύθηκε. Τι λίγο από το Κάρτερ γνωστό προέρχονται από επιγραφές σε γκρεμό πρόσωπα, ως επί το πλείστον, χρονολογούνται κυρίως από την εποχή 241 έως 272 Σαπώρ Α ‘(241 έως 272).

  Ζοροαστριανισμός ….Φύση και σημασία

  Και οι αρχαίοι αρχαίοι Έλληνες είδαν τη στο Ζοροαστριανισμός το αρχέτυπο του δυϊστική φιλοσοφία και την ανθρώπινη μοίρα. Ζωροάστρης Πυθαγόρας θα δώσει εντολή στην Βαβυλώνα και έχει εμπνεύσει τους Χαλδαίους διδασκαλίες της αστρολογίας και μαγείας. Είναι πιθανό ότι Ζοροαστριανισμός επηρέασαν την εξέλιξη του Ιουδαϊσμού και τη γέννηση του Χριστιανισμού. Οι Χριστιανοί, σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση προσδιορίζει Ζωροάστρη με Ιεζεκιήλ, Nimrod, Seth, Βαλαάμ, και Βαρούχ, και μάλιστα, μέσω αυτού, με τον ίδιο τον Χριστό. Από την άλλη πλευρά, ο Ζαρατούστρα, όπως η υποτιθέμενη ιδρυτής της αστρολογίας και μαγείας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αψίδα-αιρετικός να είναι. Τα τελευταία χρόνια η μελέτη του Ζωροαστρισμού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της θρησκευτικής και κοινωνικές δομές των ινδοευρωπαϊκών λαών τους.

  MariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello
  MariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

  Damit, um dass Zusammenhang kreisförmige wo die Uhrzeit und die Epochen Zeiten erhalten, um einen Quer die Schatten um indefinables Anschein noch aus KARATOFENE Athena-Konzept in Vorteil hervorgehen die Referenzen und Assonanzen berechnet, um sich zu erfrischen, als unerbittliche Kontinuität in wertvolle Ausdehnung als angezeigt entdeckt nähern Fluten der täglichen Worten, sich als archaischer Umsetzung trotzdem modern und zeit Vorrecht zu bilden, um zu zeigen selbst Axiom unauflösliche, aus den einge verschwand Linien um die Karre von REMA zum Zweck selbst als Ausdruck des wilden Afrikas zwischen warmen Gang dort seit den alten Persisch Spiritualen Betrachtungen klettern, und Religiosität Betrachtungen mit den Astrologien die kosmischen Konzeptionen, wo das Wort Kart strahlt das Wesen der Lehre von der Zoroastrianismus zu erklären, egal behandelt und schon von den hellenischen und Griechisch Völker ausgesetzt, so dass heute karatofene Athena sagt der Hellenischen s Bevölkerung wusste sehr gut, den asiatischen und arabischen Zivilisationen und Kulturen KA Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia Catalano KA Aiello ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά

  Karre

  Karre Gebirge Kette, Französisch Monts entfernt Karre, Berg am westlichen Zentralafrikanischen Republik. Die Reichweite steigt auf 4.625 Fuß (1.410 m) auf dem Berg Ngaoui, dem höchsten Punkt des Landes. Die Granithügeln, von Südwest-Nordost Frakturen aufgeteilt, verlängern und vergrößern westwärts über die Grenze nach Kamerun. Ihr nach Süden und Osten Sporen werden durch große runde Felsbrocken markiert. Die Berge gebotene Schutz in der Anfang des 20. Jahrhunderts für die Afrikaner, die die Verhängung Französisch der Kolonialherrschaft widerstanden.

  Kart, auch Dinkel Kartirs bzw.

  Kart, auch Dinkel Kartirs bzw. Karder (blühte und schwenken ad 3. Jahrhundert, Iran), einfluss HohePriester des Zoroastrismus, deren Ziel es war, um von allen anderen Religionen zu spülen Iran, vor allem die eklektische Manichäismus von der 3. Jahrhundert Persisch Prophet Mani gegründete. Was wenig von Karter bekannt stammt aus Inschriften auf Felswänden, überwiegend und hauptsächlich herrührend von die Herrschaft von Shapur i von (von 241 bis 272).

  Wesen und der Bedeutung

  Die alten Griechen haben sah in der Zoroastrismus den Archetypus der dualistischen Weltanschauung und des Menschen Schicksals. Zoroaster sollte Pythagoras in Babylon angewiesen haben und die chaldäischen Lehren der Astrologie und Magie inspiriert haben. Ist es wahrscheinlich, dass Zoroastrianismus beeinflusste die Entwicklung des Judentums und die Geburt des Christentums. Die Christen, nach einem jüdischen Überlieferung identifiziert Zoroaster mit Ezekiel, Nimrod, Seth, Bileam und Baruch, und selbst, durch diese, mit Christus selbst. Auf der anderen Seite, Zarathustra, wie die mutmaßlichen Gründer der der Astrologie und Zauberkunst könnte als die Erzketzer werden. In neuerer Zeit das Studium der Zoroastrismus hat eine entscheidende Rolle bei der Rekonstruktion der Religion und Sozialstruktur der indoeuropäischen Völker gespielt.

  So to approach the nexus circular where the time and the epochs periods have to be discovered a cross the shadows around indefinables semblances still to emerge from KARATOFENE Athena concept in merit the references and assonances computed to refresh themselves than to appear inexorable continuity in precious expansion than flooding the daily words to form themselves as archaic transposition still modern and contemporaneous prerogative to demonstrate itself axiom indissoluble , from the turned vanished lines around the KARRE Rema to purpose itself as expression of the savage Africa between warm passage there to ascend since the Ancient Persian spirituals meditations and religiousness contemplations to explain with the Astrologies which cosmic conceptions where the word Kartēr emanates the essence of the doctrine about the Zoroastrianism , matter treated and exposed already from the Hellenic and Greek Peoples , so today karatofene Athena says the Hellenic s populations knew very well the Asiatic and Arabs civilizations KA Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia Catalano KA Aiello ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά

  //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/
  //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/

  Karre

  Karre Mountains, French Monts Karre, mountain at western Central African Republic. The range rises to 4,625 feet (1,410 m) at Mount Ngaoui, the highest point in the country. The granite hills, split by southwest-northeast fractures, extend westward across the border into Cameroon. Their southward and eastward spurs are marked by great round boulders. The mountains provided protection in the early 20th century for Africans who resisted the imposition of French colonial rule.

  Kartēr, also spelled Kartir, or Karder

  Kartēr, also spelled Kartir, or Karder (flourished 3rd century ad, Iran),influential high priest of Zoroastrianism, whose aim was to purge Iran of all other religions, especially the eclectic Manichaeism founded by the 3rd-century Persian prophet Mani. What little is known of Kartēr comes from inscriptions on cliff faces, mostly dating from the reign of Shāpūr I (241–272).

  Zoroastrianism …Nature and significance

  The ancient Greeks saw in Zoroastrianism the archetype of the ritualistic view of the world and of man’s destiny. Zoroaster was supposed to have instructed Pythagoras in Babylon and to have inspired the Chaldean doctrines of astrology and magic. It is likely that Zoroastrianism influenced the development of Judaism and the birth of Christianity. The Christians, following a Jewish tradition, identified Zoroaster with Ezekiel, Nimrod, Seth, Balaam, and Baruch, and even, through the latter, with Christ himself. On the other hand, Zoroaster, as the presumed founder of astrology and magic, could be considered the arch-heretic. In more recent times the study of Zoroastrianism has played a decisive part in reconstructing the religion and social structure of the Indo-European peoples.

  Karatofene Athena KA AielloMariaLuisAntoniettaOlimpiaCatalano KA ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά words Zoroastrianism …Nature and significance //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/,KARRE.

  via Karatofene Athena KA AielloMariaLuisAntoniettaOlimpiaCatalano KA ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά words Zoroastrianism …Nature and significance //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/,KARRE.

  Karatofene Athena Damit, um dass Zusammenhang kreisförmige wo die Uhrzeit und die Epochen Zeiten erhalten, um einen Quer die Schatten um indefinables Anschein noch aus KARATOFENE Athena-Konzept KA AielloMariaLuisAntoniettaOlimpiaCatalano KA ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά words Zoroastrianism …Nature and significance //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/,KARRE.

  via Karatofene Athena Damit, um dass Zusammenhang kreisförmige wo die Uhrzeit und die Epochen Zeiten erhalten, um einen Quer die Schatten um indefinables Anschein noch aus KARATOFENE Athena-Konzept KA AielloMariaLuisAntoniettaOlimpiaCatalano KA ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καταλανικά words Zoroastrianism …Nature and significance //karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/06/557/,KARRE.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s