Update Nowadays Saturday 19 September 2015 Published on: Jun 14, 2015 @ 14:53Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس Nowadays Friday 18 September 2015 to celebrate the pasted award-winning firm was Vincent or Vincenzo Aiello The Hellenic surname ΑίθΙΙο AíthIIo with Parthenope expression in Aiello so in Slovenian interpretation KARATOFENE Remedy a trade mark about my Hellenic secular family

iaLMeLfV_200x200

 Published on: Jun 14, 2015 @ 14:53  Nowadays Friday 18 September 2015 to celebrate the pasted  award-winning firm was Vincent or Vincenzo Aiello The Hellenic surname ΑίθΙΙο AíthIIo with Parthenope expression in Aiello so in Slovenian interpretation KARATOFENE Remedy a trade mark about my Hellenic secular family, on the Naples city , also Parthenope, the conglomerated family in manifestation  on Sicily region , was expressed as a treatment by pharmaceutical laboratories Karatofene KARATOFENE Saint Anthony Santo Antonio  Aiellom since to add a Polish translation as Aiella Francis also Francesco, Street Stella Mattutina o Star of the Morning fifteen number 15 Naples Napoli Parthenope remedy o rimedio vacine against malaria incubation or pathology with quinine chinino even if it our laboratory than also had a special medication tat support he China extract Other mark contained inside KARATOFENE Athena is  concerning the our surname   Ofen or in English propensity Oven , bring all us through the Buda Hungary , it to express bridge since the Austrian Hungarian Kingdom , where looking for the oldest dynasties , itself find the unequivocal sense of union between The Hellenic surname ΑίθΙΙο AíthIIo

Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس  

We divide the letters and anagrams capture to bring the Pharaoh term adhering to the city of Naples as well NILE PHARAOH KET to associate with the diction of the word CAT in English EO KENT apo A FAR away in Greek word in English to Naples far EO Kent County English Pharaoh Akhenaton and the addition of Sant’Antonio and another GREAT DYNASTY I am a poet and this is my business card if you please from Bologna place of my birth to my origins Greek Jewish my poetic tale in a mystery Today discovered a birth date as the Olympic Games Rome Olympic

Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia la mia dinastia 13 GIUGNO 2015 Karatofene e il mistero di Ekhnaton,

The Achaean’s (gr. Αχαιοί) Name by which in the Homeric poems frequently designating the whole people Greek; in historical age A. are the inhabitants of Achaia so Fthiotida. Regarding the most historians A. flowing to be consider the people settled the Peloponnese  prior to call themselves before the precedent Dorian invasion (12th century BC.); somebody denies all the cultural divide on the 12th century. given the Doric migration in a very early period (16 ° -15 ° c. BC) and thus identifies with A. Doric.

O. Hoffmann ranked by the name of a. the dialects wind farms so the Arcadian Cypriots, distinguishing them respectively in the north-a. so south-Achaean. But this unity comes denied by others (it also criticized the abuse about the term.), That kind so limited the Arcadian, the Cypriot so as at the Pan style

The Achaean League Confederacy constituted in the 4th century. B.C. the Cantons of Achaea; it was been dissolved following the three hundred and second , was reconstituted towards two hundred and eighty first; in early times had barely surviving until Aratus of Sicyon there he caused, beyond their own birthplace, the biggest centers of Argolida so Arcadia. The league had initially to be imprinted against macedonia, but their hostility the king of Sparta Cleomenes III (two hundred and twenty-eight to two hundred and twenty-six) brought him to a rapprochement among the A so the king of Macedonia Antigonus Doson who arrived to help of newfound allies, he had knocked the Spartans to Sellasia (two hundred and twenty second). Faithfulness to Macedonia was prolonged until one hundred ninety-eight, When Member A. have cooperated with Rome in the Roman-Macedonian War having territorial aggrandizement on the other hand, especially to the detriment of Sparta.

 Ovens Hungary BVDA OFEN my surname in Austri ungari

The harmony with the Romans it did not last so wrangling between A. so Sparta provoked the Achaean warfare from which it destroyed forever the power of the confederation (one hundred and forty-six). In the Achaean League all the citizens about the municipalities participating possessed, besides the municipal citizenship, the federal citizenship. Each joint was autonomous, but foreign policy was guided by the federal bodies: the sincleto (σύγκλητος), the synod (σύνοδος), the archaises   (ἀρχαιρεσίαι) in which all males over the age of 30 elect the supreme magistrate (strategist) that lasted office for a year, attended by ten creators

The translations about the Karatofene Athena KARTOFENE KaratOfen and my names and surnames in several languages

 DA Doktorgrad i loven fru Dr. Mary af Louisa Antoinettes Olympia Aiello

LA Doctoratum indu legem Dominae Dr Mariae Louisa Antoinette Olympiam Aiello
NO Doktorgrad innen jus Fru Dr. Mary av Louisa Antoinette av Olympia Aiello

SAMI Swedish Doktorsexamen i juridik Mrs. Dr. Maria Lovisa Antoinettes Olympia Aiello

LAO ປະລິນຍາເອກໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທ່ານນາງດຣຖາມລຸຍຊ່າອອງຕົວເນດໂອລິມເປຍ Aiello

KA დოქტორი სამართლის ქალბატონი დოქტორ მერი ლუიზა ანტუანეტ ოლიმპიას Aiello

dok’tori samart’lis k’albatoni dok’tor meri luiza antuanet olimpias Aiello

DE Doktorat im Gesetz Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

DE Promovierte Jurist Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello
DE Doktorat in Rechtswissenschaften Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

Hungary Jogi doktorátus asszonnyal Dr. Máriának Louisa Antoinette az Olympia Aiello

SL Doktorat iz pravu dr Marija se Luise Antoinette Olimpija Aiellom
Doctorate in law Mrs Dr. Mary Louisa Antoinette Olympia Aiello

SK Doktorátu v práve Dr. Mária Luisa Antoinetta Olympia Aiello
PL Doktor prawa dr Marią Luise Antoniny o Olimpii Aiella

Hungary Jogi doktor Nő Dr. Máriának találhatóak a Louise egy Antoinette AZ Olympia Aiello

HU Jogi doktor Dr. Mária találhatóak a Luise Antoinette az Olympia Aiellom

Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο

Female doctor Dr. Mary Louise Antoinette Olympia Aiello

Thí̱ly giatroú o Dr María Louíz Antouanétta Olympía AíthIIo

Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

Femminile Dottore Dr. Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

Gynaíka giatrós o Dr María Louíza Antoniéta Olympía AíthIIo

FA  دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

SM Swedish    Heliga Anthony Aiello, Vincents samt Franciskus eldstaden karats företag

EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس  
sẖrḵt ḵwrh hạy̰ qy̰rạṭ snt ậntwny̰ ạy̰lw wy̰nsnt w frạnsy̰s
Hungary Karátos kemence Cég Aiellom Szent Antonius Kijavítás elleni maláriát kórbonctan Vincentu köztük Franciskának ΑίθΙΙο

EL from DE and EN Karatío̱n klívanos Ágio Antó̱niou Etairías Vikéntio AíthIIo tou Frankískou

EL ITA karatia ofene Sánto António etaireía AíthIIo Vitséntzo Frantsésko .wordpress.com

EN EL  karátio ofene Ágio Antó̱ni̱s etaireía Vínsent AíthIIo tou Frankískou .wordpress.com

SL DE Karat Ofener in St. Anton Firma Vincent Aiello Franziskus .wordpress.com

DE EN Karat of Buda on Saint Anton firm Vincent Aiello Franziskus .wordpress.com

ITA karat ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

PL karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek letniskowy komercyjnych

DE DA Karats Ofener i Sankt Anton selskabets Vincent Aiello Francis

EN Karat Ofene Holy Anthony Firm Vincent Aiello Francis .wordpress.com

SL karat ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Frančiška .wordpress.com

SL Dan spomina na mrtve Antona , Firma Naziv Vincentu Aiellom Frančiška  Karat podjetja

karatowego ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

PL karatowym karatowego ofene Świętego Antoniego Firma Wincentego Aiello Franciszka .wordpress.com

SL karatowym ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Franciska .wordpress.com
karatowego

KA karatian ofene sen entoni p’irma vinsenti Aiello p’ransisi .wordpress.com karatowego

NO Ofen karat hvitt Selskapet Hellige av Anthony firmaet Vincent Aiello av Francis

 

Update Nowadays Saturday 19 September 2015  Translation about KARATOFENE a several languages inherent the successive  acronyms extrapolated from the  capitals letters relative the ancients  members so  owners of trade mark so my acronym names and surnames overall exposed so in adjunct the Parthenope and Naples city ,where the Firma Ditta Aiello was located  on Via  Stella Mattutina numero civico quindici

EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

SM Swedish    Heliga Anthony Aiello, Vincents samt Franciskus eldstaden karats företag

EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس  
sẖrḵt ḵwrh hạy̰ qy̰rạṭ snt ậntwny̰ ạy̰lw wy̰nsnt w frạnsy̰s

HU Karátos kemence Cég Aiellom Szent Antonius Kijavítás elleni maláriát kórbonctan

Vincentu köztük Franciskának ΑίθΙΙο

EL from DE and EN Karatío̱n klívanos Ágio Antó̱niou Etairías

Vikéntio AíthIIo tou Frankískou

EL ITA karatia ofene Sánto António etaireía AíthIIo Vitséntzo Frantsésko .

EN EL  karátio ofene Ágio Antó̱ni̱s etaireía Vínsent AíthIIo tou Frankískou .

SL DE Karat Ofener in St. Anton Firma Vincent Aiello Franziskus

DE EN Karat of Buda on Saint Anton firm Vincent Aiello Franziskus .

ITA karat ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .

PL karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek letniskowy komercyjnych

DE DA Karats Ofener i Sankt Anton selskabets Vincent Aiello Francis

EN Karat Ofene Holy Anthony Firm Vincent Aiello Francis

SL karat ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Frančiška .

SL Dan spomina na mrtve Antona , Firma Naziv Vincentu Aiellom Frančiška  Karat podjetja

karatowego ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

PL karatowym karatowego ofene Świętego Antoniego Firma Wincentego Aiello Franciszka .

SL karatowym ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Franciska .

KA karatian ofene sen entoni p’irma vinsenti Aiello p’ransisi .

NO Ofen karat hvitt Selskapet Hellige av Anthony firmaet Vincent Aiello av Francis

EN Street of the early Morning civic number fifteen  Parthenope city Naples

DE Straße des frühen Morgen Zahl fünfzehn Parthenope Großstadt Neapels

EL Δρόμο του από νωρίς πρωινό αριθμών από δεκαπέντε Παρθενόπης πόλη Νεάπολη

KA ქუჩის ადრეული დილიდან სამოქალაქო ნომრის თხუთმეტ Parthenope ქალაქ ნეაპოლში

ES CA Carrer del matí primerenca nombre cívica de quinze Parténope Nápoles ciudad

DA Gade af de tidlige morgenen borgerlige antallet femten Parthenope byens Napolis

HU Utcájában KORA REGGELI IDŐPONTBAN polgári Példányazonosító tizenöt Parthenope belvárostól Nápolyban

הרחוב של את המספר אזרחיות הבוקר המוקדמות חמש עשרה HE הערים נפולי פרתנופה

LA Plateis matutina civica numero quindecim Parthenopeia urbem Neapolis

SM FIN Katu aamuvarhaisesta kansalais- lukumäärä viidentoista

خیابان را ای از اوایل صبح روز تعداد مدنی است از پانزده FA پانزده شهرستان Parthenope ناپل

PL Ulicą wczesnym rankiem numeru obywatelskim piętnastki   Parthenope mieście Neapolu

NO Gaten på tidlig morgen kommunal nummeret femten   Parthenope byens i Napoli

SK Ulica počiatočných hodinách občiansku kód pätnástich Parthenope město Neapol

SL Ulica v zgodnjega jutra državljanskem številko petnajsterici  Partenopa mestni Neaplju

SM swed Gata i den tidiga morgon personnummer femton  Parthenope efter en ort Neapels

LAO ຕາມ​ຖະ​ຫນົນ​ຂອງ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຈ​ໍ​າ​ນວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສິບ​ຫ້າ  Parthenope ເມືອງ ເນເປີນ

 

2 responses

 1. iaLMeLfV_200x200

  Published on: Jun 14, 2015 @ 14:53 Nowadays Friday 18 September 2015 to celebrate the pasted award-winning firm was Vincent or Vincenzo Aiello The Hellenic surname ΑίθΙΙο AíthIIo with Parthenope expression in Aiello so in Slovenian interpretation KARATOFENE Remedy a trade mark about my Hellenic secular family, on the Naples city , also Parthenope, the conglomerated family in manifestation on Sicily region , was expressed as a treatment by pharmaceutical laboratories Karatofene KARATOFENE Saint Anthony Santo Antonio Aiellom since to add a Polish translation as Aiella Francis also Francesco, Street Stella Mattutina o Star of the Morning fifteen number 15 Naples Napoli Parthenope remedy o rimedio vacine against malaria incubation or pathology with quinine chinino even if it our laboratory than also had a special medication tat support he China extract Other mark contained inside KARATOFENE Athena is concerning the our surname Ofen or in English propensity Oven , bring all us through the Buda Hungary , it to express bridge since the Austrian Hungarian Kingdom , where looking for the oldest dynasties , itself find the unequivocal sense of union between The Hellenic surname ΑίθΙΙο AíthIIo

  Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

  شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس

  We divide the letters and anagrams capture to bring the Pharaoh term adhering to the city of Naples as well NILE PHARAOH KET to associate with the diction of the word CAT in English EO KENT apo A FAR away in Greek word in English to Naples far EO Kent County English Pharaoh Akhenaton and the addition of Sant’Antonio and another GREAT DYNASTY I am a poet and this is my business card if you please from Bologna place of my birth to my origins Greek Jewish my poetic tale in a mystery Today discovered a birth date as the Olympic Games Rome Olympic

  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia la mia dinastia 13 GIUGNO 2015 Karatofene e il mistero di Ekhnaton,

  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia 13 Giugno 2015 La possibile storia sel rimedio KARATOFENE si Sant’Antonio premiata ditta Aiello Vincenzo fu Francesco Napoli Bologna

  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia 13 Giugno 2015 La possibile storia sel rimedio KARATOFENE si Sant’Antonio premiata ditta Aiello Vincenzo fu Francesco Napoli Bologna

  The Achaean’s (gr. Αχαιοί) Name by which in the Homeric poems frequently designating the whole people Greek; in historical age A. are the inhabitants of Achaia so Fthiotida. Regarding the most historians A. flowing to be consider the people settled the Peloponnese prior to call themselves before the precedent Dorian invasion (12th century BC.); somebody denies all the cultural divide on the 12th century. given the Doric migration in a very early period (16 ° -15 ° c. BC) and thus identifies with A. Doric.

  O. Hoffmann ranked by the name of a. the dialects wind farms so the Arcadian Cypriots, distinguishing them respectively in the north-a. so south-Achaean. But this unity comes denied by others (it also criticized the abuse about the term.), That kind so limited the Arcadian, the Cypriot so as at the Pan style

  The Achaean League Confederacy constituted in the 4th century. B.C. the Cantons of Achaea; it was been dissolved following the three hundred and second , was reconstituted towards two hundred and eighty first; in early times had barely surviving until Aratus of Sicyon there he caused, beyond their own birthplace, the biggest centers of Argolida so Arcadia. The league had initially to be imprinted against macedonia, but their hostility the king of Sparta Cleomenes III (two hundred and twenty-eight to two hundred and twenty-six) brought him to a rapprochement among the A so the king of Macedonia Antigonus Doson who arrived to help of newfound allies, he had knocked the Spartans to Sellasia (two hundred and twenty second). Faithfulness to Macedonia was prolonged until one hundred ninety-eight, When Member A. have cooperated with Rome in the Roman-Macedonian War having territorial aggrandizement on the other hand, especially to the detriment of Sparta.

  Ovens Hungary BVDA OFEN my surname in Austri ungari

  The harmony with the Romans it did not last so wrangling between A. so Sparta provoked the Achaean warfare from which it destroyed forever the power of the confederation (one hundred and forty-six). In the Achaean League all the citizens about the municipalities participating possessed, besides the municipal citizenship, the federal citizenship. Each joint was autonomous, but foreign policy was guided by the federal bodies: the sincleto (σύγκλητος), the synod (σύνοδος), the archaises (ἀρχαιρεσίαι) in which all males over the age of 30 elect the supreme magistrate (strategist) that lasted office for a year, attended by ten creators

  The translations about the Karatofene Athena KARTOFENE KaratOfen and my names and surnames in several languages

  DA Doktorgrad i loven fru Dr. Mary af Louisa Antoinettes Olympia Aiello

  LA Doctoratum indu legem Dominae Dr Mariae Louisa Antoinette Olympiam Aiello
  NO Doktorgrad innen jus Fru Dr. Mary av Louisa Antoinette av Olympia Aiello

  SAMI Swedish Doktorsexamen i juridik Mrs. Dr. Maria Lovisa Antoinettes Olympia Aiello

  LAO ປະລິນຍາເອກໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທ່ານນາງດຣຖາມລຸຍຊ່າອອງຕົວເນດໂອລິມເປຍ Aiello

  KA დოქტორი სამართლის ქალბატონი დოქტორ მერი ლუიზა ანტუანეტ ოლიმპიას Aiello

  dok’tori samart’lis k’albatoni dok’tor meri luiza antuanet olimpias Aiello

  DE Doktorat im Gesetz Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

  DE Promovierte Jurist Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello
  DE Doktorat in Rechtswissenschaften Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

  Hungary Jogi doktorátus asszonnyal Dr. Máriának Louisa Antoinette az Olympia Aiello

  SL Doktorat iz pravu dr Marija se Luise Antoinette Olimpija Aiellom
  Doctorate in law Mrs Dr. Mary Louisa Antoinette Olympia Aiello

  SK Doktorátu v práve Dr. Mária Luisa Antoinetta Olympia Aiello
  PL Doktor prawa dr Marią Luise Antoniny o Olimpii Aiella

  Hungary Jogi doktor Nő Dr. Máriának találhatóak a Louise egy Antoinette AZ Olympia Aiello

  HU Jogi doktor Dr. Mária találhatóak a Luise Antoinette az Olympia Aiellom

  Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  Female doctor Dr. Mary Louise Antoinette Olympia Aiello

  Thí̱ly giatroú o Dr María Louíz Antouanétta Olympía AíthIIo

  Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  Femminile Dottore Dr. Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

  Gynaíka giatrós o Dr María Louíza Antoniéta Olympía AíthIIo

  FA دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

  SM Swedish Heliga Anthony Aiello, Vincents samt Franciskus eldstaden karats företag

  EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

  شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس
  sẖrḵt ḵwrh hạy̰ qy̰rạṭ snt ậntwny̰ ạy̰lw wy̰nsnt w frạnsy̰s
  Hungary Karátos kemence Cég Aiellom Szent Antonius Kijavítás elleni maláriát kórbonctan Vincentu köztük Franciskának ΑίθΙΙο

  EL from DE and EN Karatío̱n klívanos Ágio Antó̱niou Etairías Vikéntio AíthIIo tou Frankískou

  EL ITA karatia ofene Sánto António etaireía AíthIIo Vitséntzo Frantsésko .wordpress.com

  EN EL karátio ofene Ágio Antó̱ni̱s etaireía Vínsent AíthIIo tou Frankískou .wordpress.com

  SL DE Karat Ofener in St. Anton Firma Vincent Aiello Franziskus .wordpress.com

  DE EN Karat of Buda on Saint Anton firm Vincent Aiello Franziskus .wordpress.com

  ITA karat ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

  PL karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek letniskowy komercyjnych

  DE DA Karats Ofener i Sankt Anton selskabets Vincent Aiello Francis

  EN Karat Ofene Holy Anthony Firm Vincent Aiello Francis .wordpress.com

  SL karat ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Frančiška .wordpress.com

  SL Dan spomina na mrtve Antona , Firma Naziv Vincentu Aiellom Frančiška Karat podjetja

  karatowego ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

  PL karatowym karatowego ofene Świętego Antoniego Firma Wincentego Aiello Franciszka .wordpress.com

  SL karatowym ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Franciska .wordpress.com
  karatowego

  KA karatian ofene sen entoni p’irma vinsenti Aiello p’ransisi .wordpress.com karatowego

  NO Ofen karat hvitt Selskapet Hellige av Anthony firmaet Vincent Aiello av Francis

  Like

 2. Update Nowadays Saturday 19 September 2015 Translation about KARATOFENE a several languages inherent the successive acronyms extrapolated from the capitals letters relative the ancients members so owners of trade mark so my acronym names and surnames overall exposed so in adjunct the Parthenope and Naples city ,where the Firma Ditta Aiello was located on Via Stella Mattutina numero civico quindici

  EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

  SM Swedish Heliga Anthony Aiello, Vincents samt Franciskus eldstaden karats företag

  EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

  شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس
  sẖrḵt ḵwrh hạy̰ qy̰rạṭ snt ậntwny̰ ạy̰lw wy̰nsnt w frạnsy̰s

  HU Karátos kemence Cég Aiellom Szent Antonius Kijavítás elleni maláriát kórbonctan

  Vincentu köztük Franciskának ΑίθΙΙο

  EL from DE and EN Karatío̱n klívanos Ágio Antó̱niou Etairías

  Vikéntio AíthIIo tou Frankískou

  EL ITA karatia ofene Sánto António etaireía AíthIIo Vitséntzo Frantsésko .

  EN EL karátio ofene Ágio Antó̱ni̱s etaireía Vínsent AíthIIo tou Frankískou .

  SL DE Karat Ofener in St. Anton Firma Vincent Aiello Franziskus

  DE EN Karat of Buda on Saint Anton firm Vincent Aiello Franziskus .

  ITA karat ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .

  PL karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek letniskowy komercyjnych

  DE DA Karats Ofener i Sankt Anton selskabets Vincent Aiello Francis

  EN Karat Ofene Holy Anthony Firm Vincent Aiello Francis

  SL karat ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Frančiška .

  SL Dan spomina na mrtve Antona , Firma Naziv Vincentu Aiellom Frančiška Karat podjetja

  karatowego ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

  PL karatowym karatowego ofene Świętego Antoniego Firma Wincentego Aiello Franciszka .

  SL karatowym ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Franciska .

  KA karatian ofene sen entoni p’irma vinsenti Aiello p’ransisi .

  NO Ofen karat hvitt Selskapet Hellige av Anthony firmaet Vincent Aiello av Francis

  EN Street of the early Morning civic number fifteen Parthenope city Naples

  DE Straße des frühen Morgen Zahl fünfzehn Parthenope Großstadt Neapels

  EL Δρόμο του από νωρίς πρωινό αριθμών από δεκαπέντε Παρθενόπης πόλη Νεάπολη

  KA ქუჩის ადრეული დილიდან სამოქალაქო ნომრის თხუთმეტ Parthenope ქალაქ ნეაპოლში

  ES CA Carrer del matí primerenca nombre cívica de quinze Parténope Nápoles ciudad

  DA Gade af de tidlige morgenen borgerlige antallet femten Parthenope byens Napolis

  HU Utcájában KORA REGGELI IDŐPONTBAN polgári Példányazonosító tizenöt Parthenope belvárostól Nápolyban

  הרחוב של את המספר אזרחיות הבוקר המוקדמות חמש עשרה HE הערים נפולי פרתנופה

  LA Plateis matutina civica numero quindecim Parthenopeia urbem Neapolis

  SM FIN Katu aamuvarhaisesta kansalais- lukumäärä viidentoista

  خیابان را ای از اوایل صبح روز تعداد مدنی است از پانزده FA پانزده شهرستان Parthenope ناپل

  PL Ulicą wczesnym rankiem numeru obywatelskim piętnastki Parthenope mieście Neapolu

  NO Gaten på tidlig morgen kommunal nummeret femten Parthenope byens i Napoli

  SK Ulica počiatočných hodinách občiansku kód pätnástich Parthenope město Neapol

  SL Ulica v zgodnjega jutra državljanskem številko petnajsterici Partenopa mestni Neaplju

  SM swed Gata i den tidiga morgon personnummer femton Parthenope efter en ort Neapels

  LAO ຕາມ​ຖະ​ຫນົນ​ຂອງ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຈ​ໍ​າ​ນວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສິບ​ຫ້າ Parthenope ເມືອງ ເນເປີນ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s