27η Σεπτεμβρίου 2015 Κυριακές Το Κρατικό Μουσείο του Αγίου Φραγκίσκου στο εσωτερικά της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνος ίδια εγκαινιάσθηκε από το 1966 σε ένα αρχιτεκτονικό πολύπλοκες για τον 14ο αιώνα από το ετών 1,361 χιλιάδων, ότι το οικοδόμημα είχε χτιστεί από Comacini Καθηγητές,AíthIIo Frankískou María Louíza Antouanéta Antoniéta Olympía AíthIIo Katalaniká Dr María Louíse Antoniétta Olympia AíthIIo Kénsin’gton Katalaniká Kensington AíthIIo Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello AíthIIo Karatofene Athi̱ná

27η Σεπτεμβρίου 2015 Κυριακές Το Κρατικό Μουσείο του Αγίου Φραγκίσκου στο εσωτερικά της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνος ίδια εγκαινιάσθηκε από το 1966 σε ένα αρχιτεκτονικό πολύπλοκες για τον 14ο αιώνα από το ετών 1,361 χιλιάδων, ότι το οικοδόμημα είχε χτιστεί από Comacini Καθηγητές, αυτό το τελευταίο ημερομηνίας έρχεται να επιδειχθούν από τις επιγραφές που αντιπροσωπεύονται στα τοιχώματα του της δίοδος για την είσοδο που βρίσκεται στο West του το ίδιο σημείο, εκείνοι σενάριο που αναπτύχθηκε στα κομμάτια των μπλοκ που σχηματίζονται από λίθουςMariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello
Κατά τη διάρκεια των των αιώνων η αισθητική και την πλήρη συγκρότημα ήταν αντικείμενο για διάφοροι μεταμορφώσεων, οι οποίες έχουν φέρει σε διατήρηση του μνημειώδους κυβερνητική επιτροπή μόνο μέσα από εξωτερικής δομής, οποίοι διατηρούσαν από τον τοίχο περισσό τερους εξωτερικούς και εσωτερικές στρώματα σχετικά με την Εκκλησία έχει ουρανό πλήρη αναδιάρθρωση γύρω στα τέλη του 1.7 χιλιάδων
Το Μουσείο ίδιο εκφράζει και να εκτεθεί για να δείξει τις όπερες συγγενείς των περιόδων τα υπόγεια ρεύματά από το 1400 και το 1.7 χιλιάδων

AíthIIo Frankískou María Louíza Antouanéta Antoniéta Olympía AíthIIo Katalaniká Dr María Louíse Antoniétta Olympia AíthIIo Kénsin’gton Katalaniká Kensington AíthIIo Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello AíthIIo Karatofene Athi̱ná

 

003. Ingresso al Museo_h150 004. Chiesa S. Francesco_h150 005. Simbolo maestranze comacine-150 013. Simbolo maestranze comacine-150

To Kratikó Mouseío tou Agíou Frankískou sto eso̱teriká ti̱s Di̱mokratías tou Agíou Marínos ídia enkainiásthi̱ke apó to 1966 se éna architektonikó polýplokes gia ton 14o aió̱na apó to etó̱n 1,361 chiliádo̱n, óti to oikodómi̱ma eíche chtisteí apó Comacini Kathi̱gi̱tés, af̱tó to telef̱taío i̱meromi̱nías érchetai na epideichthoún apó tis epigrafés pou antiproso̱pév̱ontai sta toichó̱mata tou ti̱s díodos gia ti̱n eísodo pou vrísketai sto West tou to ídio si̱meío, ekeínoi senário pou anaptýchthi̱ke sta kommátia to̱n blok pou schi̱matízontai apó líthous
Katá ti̱ diárkeia to̱n to̱n aió̱no̱n i̱ aisthi̱tikí̱ kai ti̱n plí̱ri̱ synkróti̱ma í̱tan antikeímeno gia diáforoi metamorfó̱seo̱n, oi opoíes échoun férei se diatí̱ri̱si̱ tou mni̱meió̱dous kyverni̱tikí̱ epitropí̱ móno mésa apó exo̱terikí̱s domí̱s, opoíoi diati̱roúsan apó ton toícho perissó terous exo̱terikoús kai eso̱terikés stró̱mata schetiká me ti̱n Ekkli̱sía échei ouranó plí̱ri̱ anadiárthro̱si̱ gýro̱ sta téli̱ tou 1.7 chiliádo̱n
To Mouseío ídio ekfrázei kai na ektetheí gia na deíxei tis óperes syngeneís to̱n periódo̱n ta ypógeia rév̱matá apó to 1400 kai to 1.7 chiliádo̱n

 

3 responses

 1. 27η Σεπτεμβρίου 2015 Κυριακές Το Κρατικό Μουσείο του Αγίου Φραγκίσκου στο εσωτερικά της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνος ίδια εγκαινιάσθηκε από το 1966 σε ένα αρχιτεκτονικό πολύπλοκες για τον 14ο αιώνα από το ετών 1,361 χιλιάδων, ότι το οικοδόμημα είχε χτιστεί από Comacini Καθηγητές, αυτό το τελευταίο ημερομηνίας έρχεται να επιδειχθούν από τις επιγραφές που αντιπροσωπεύονται στα τοιχώματα του της δίοδος για την είσοδο που βρίσκεται στο West του το ίδιο σημείο, εκείνοι σενάριο που αναπτύχθηκε στα κομμάτια των μπλοκ που σχηματίζονται από λίθουςMariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

  Κατά τη διάρκεια των των αιώνων η αισθητική και την πλήρη συγκρότημα ήταν αντικείμενο για διάφοροι μεταμορφώσεων, οι οποίες έχουν φέρει σε διατήρηση του μνημειώδους κυβερνητική επιτροπή μόνο μέσα από εξωτερικής δομής, οποίοι διατηρούσαν από τον τοίχο περισσό τερους εξωτερικούς και εσωτερικές στρώματα σχετικά με την Εκκλησία έχει ουρανό πλήρη αναδιάρθρωση γύρω στα τέλη του 1.7 χιλιάδων
  Το Μουσείο ίδιο εκφράζει και να εκτεθεί για να δείξει τις όπερες συγγενείς των περιόδων τα υπόγεια ρεύματά από το 1400 και το 1.7 χιλιάδων

  AíthIIo Frankískou María Louíza Antouanéta Antoniéta Olympía AíthIIo Katalaniká Dr María Louíse Antoniétta Olympia AíthIIo Kénsin’gton Katalaniká Kensington AíthIIo Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello AíthIIo Karatofene Athi̱ná

  003. Ingresso al Museo_h150 004. Chiesa S. Francesco_h150 005. Simbolo maestranze comacine-150 013. Simbolo maestranze comacine-150

  To Kratikó Mouseío tou Agíou Frankískou sto eso̱teriká ti̱s Di̱mokratías tou Agíou Marínos ídia enkainiásthi̱ke apó to 1966 se éna architektonikó polýplokes gia ton 14o aió̱na apó to etó̱n 1,361 chiliádo̱n, óti to oikodómi̱ma eíche chtisteí apó Comacini Kathi̱gi̱tés, af̱tó to telef̱taío i̱meromi̱nías érchetai na epideichthoún apó tis epigrafés pou antiproso̱pév̱ontai sta toichó̱mata tou ti̱s díodos gia ti̱n eísodo pou vrísketai sto West tou to ídio si̱meío, ekeínoi senário pou anaptýchthi̱ke sta kommátia to̱n blok pou schi̱matízontai apó líthous
  Katá ti̱ diárkeia to̱n to̱n aió̱no̱n i̱ aisthi̱tikí̱ kai ti̱n plí̱ri̱ synkróti̱ma í̱tan antikeímeno gia diáforoi metamorfó̱seo̱n, oi opoíes échoun férei se diatí̱ri̱si̱ tou mni̱meió̱dous kyverni̱tikí̱ epitropí̱ móno mésa apó exo̱terikí̱s domí̱s, opoíoi diati̱roúsan apó ton toícho perissó terous exo̱terikoús kai eso̱terikés stró̱mata schetiká me ti̱n Ekkli̱sía échei ouranó plí̱ri̱ anadiárthro̱si̱ gýro̱ sta téli̱ tou 1.7 chiliádo̱n
  To Mouseío ídio ekfrázei kai na ektetheí gia na deíxei tis óperes syngeneís to̱n periódo̱n ta ypógeia rév̱matá apó to 1400 kai to 1.7 chiliádo̱n

  Liked by 1 person

 2. kensingtonofenaithllomarylouise says:
  September 27, 2015 at 10:42 AM Edit

  27 September Sundays 2015 The State Museum of San Francesco inside the Republic of San Marino itself was inaugurated by 1966 on a architectonic complex about the 14th century than the year 1361, that edifice was been built from Comacini Teachers ,this last date comes to be demonstrated from the inscriptions represented on the walls of passage about the entry situated at West of the same passage , those scripted developed on the pieces of the blocks formed from stones AíthIIo Frankískou María Louíza Antouanéta Antoniéta Olympía AíthIIo Katalaniká Dr María Louíse Antoniétta Olympia AíthIIo Kénsin’gton Katalaniká Kensington AíthIIo Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello AíthIIo Karatofene Athi̱ná

  MariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello
  MariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

  004. Chiesa S. Francesco_h150 005. Simbolo maestranze comacine-150 013. Simbolo maestranze comacine-150
  During the centuries the aesthetic and the full complex was been object about various transformations, which have brought at conserve the monumental presidium only through the external structure , who kept from wall more externs and the internal strata about the Church has heaven full restructuration around the late 1700
  The Museum itself articulates and itself exposes to show the operas relatives the periods undercurrents from 1400 and the 1700

  Liked by 1 person

 3. 27. September Sonntagen zweitausendfünfzehn
  Staatliches Museum San Francesco im Inneren des Republik San Marino zu selbst durch 1966 über die einen architectonic Komplexes über aus dem 14. Jahrhundert als im Jahr 1361 eingeweiht wurde, dass Gebäude wurde von Comacini Lehrkräfte gebaut worden, kommt dieser letzte Datum von den Beschriftungen vertreten nachgewiesen werden auf den Wänden der Passus über den Eintritt in West des gleichen Durchgang gelegen, im Skript diejenigen, auf die Stücke der Blöcke von den Steinen gebildet entwickelt AíthIIo Frankískou María Louíza Antouanéta Antoniéta Olympía AíthIIo Katalaniká Dr María Louíse Antoniétta Olympia AíthIIo Kénsin’gton Katalaniká Kensington AíthIIo Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello AíthIIo Karatofene Athi̱náMariaLuisAntoniettaOlimpiAiello KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

  Durch die Jahrhunderte das Ästhetische und die vollständige Komplex gewesen Objekt über verschiedene Transformationen, die bei Erhaltung der monumentalen Präsidium nur durch die äußere Struktur gebracht haben, die sich von der Wand mehr Externen gehalten und die Innenschichten über die Kirche hat der Himmel voller Umstrukturierung in den späten einstausendsiebenhundert
  Das Museum selbst artikuliert und sich selbst aussetzt, um den Opern Verwandten die Zeiträume Unterströmungen von 1400 und 1700 zeigen,

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s